۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
شرح وظايف
1- نظارت بر اجراي ضوابط مربوط به مراكز توليدي، نگهداري و بسته بندي فرآورد هاي خوراكي ،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
2- بررسي و تنظيم مدارك با توجه به ضوابط مربوط به تأسيس، بهره برداري ساخت و مسوول فني مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي نظارت بر اجراي دستور ا لعملهاي مربوطه.
3- صدور گواهي بهداشت براي صادرات محصولات مواد خوراكي،‌ آشاميدني و آرايشي و بهداشتي با توجه به دستور العمل هاي مربوطه.
4- نظارت بر انجام بر چسب گذاري و رعايت مفاد آن.
5- همكاري در تدوين ضوابط و مقررات مربوط به آگهي تجاري با نهادهاي ذيربط در خصوص مواد خوراكي و آشاميدني .
6- همكاري در تدوين برنامه هاي كوتاه، ميان و بلند مدت با وظايف اداره كل
7- نظارت بر نحوه و چگونگي اجراء پيشرفت برنامه‌هاي مصوب در واحدهاي تابعه استاني .
8- ارزيابي و ارائه پيشنهاد بازنگري دوره اي مقررات و ضوابط و دستورالعمل ها مرتبط با فرآوري، توليد، بسته بندي، انبارش، توزيع و عرضه مواد خوراكي و آشاميدني .
9- همكاري در طراحي نظام (سيستم) مديريت تضمين كيفيت و مميزي واحدهاي فرآوري، بسته‌بندي، نگهداري، توزيع و عرضه مواد خوراكي و آشاميدني .
10- همكاري در ارزيابي و سطح بندي مراكز فرآوري، توليد، بسته بندي ، نگهداري ، توزيع و عرضه مواد خوراكي و آشاميدني .
11- بازديد از مراكز توليد،‌ فرآوري، بسته بندي، نگهداري، توزيع و عرضه مواد خوراكي و آشاميدني.
12- همكاري در اطلاع ‌رساني، آموزش و صدور اعلاميه هاي لازم جهت بالابردن آگاهي عمومي در خصوص سلامت مواد خوراكي و آشاميدني .
13- همكاري در ارزيابي دوره اي سطح ايمني و سلامت مواد خوراكي و آشاميدني .
14- همكاري در تدوين استانداردها و ساير مقررات مربوط به مواد خوراكي و آشاميدني با ساير گروهها.
15- برگزاري جلسات و در صورت امكان سمينارها، كنفرانس‌ها، همايش‌ها در استان.
تاریخ به روز رسانی: 1398/03/19
تعداد بازدید: 4969
Powered by DorsaPortal