۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
شركت هاي استاني توزيع كننده دارو
 

وضعيت

تلفن

مدير شعبه

نام شركت

رديف

فعال

09132155394

محمد نيك زاد

دارو گستر نخبگان

1

فعال

09131812606

محسن طاهري

دينه

2

فعال

09131812606

محسن طاهري

داروگستر درمان

3

فعال

09131858613

مهران مبيني

شفا پخش هيركان

4

فعال

09131832257

محمد سليماني

نيكان درمان يكتا

5

فعال

09133817970

پيمان مردانيان

پخش ممتاز

6

فعال

09134803309

نيما نعمت الهي

اوسينا

7

فعال

09133823419

علي علوي

دي دارو اميد

8

تاریخ به روز رسانی: 1398/04/17
تعداد بازدید: 10910
Powered by DorsaPortal