معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹ جمعه ۴ مهر
شرح وظايف

1- نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسيس مراكز توليد ، توزيع و نگهداري مواد داروئي ،غذائي آرايشي و بهداشتي.
2- بررسي و تنظيم مدارك با توجه به ضوابط مربوط به تاسيس مراكز توليد و توزيع مواد داروئي و غذائي ، آرايشي و بهداشتي و ارسال آن به واحدهاي ذيربط در ستاد وزارتخانه جهت رسيدگي و طرح موضوع دركميسيون هاي قانوني .
3- نظارت و اعلام ضوابط مربوط به ايمني تاثير بسته بندي برچسب گذاري و تبليغات محصولات غذائي ، آشاميدني و ارايشي و بهداشتي .
4- بررسي در زمينه بهبود روشهاي نگهداري و عرضه و فروش محصولات داروئي ، آشاميدني و بهداشتي و نظارت بر حسن جريان امور.
5- جمع آوري و نگهداري و بررسي اطلاعات و آمار و مدارك مربوط به محصولات داروئي ، خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي
6- نظارت بر نحوه اجراي دقيق توليدكنندگان محصولات در مورد ضوابط و استانداردهاي تعيين شده براي مواد افزودني كمكي و همچنين استعمال رنگهاي مجاز و مواد بسته بندي و اعمال كنترل مداوم محصولات از لحاظ صلاحيت كمي و كيفي.
7- نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات درمورد آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذائي داروئي و بهداشتي
8- نظارت بر روش كار موسسات توليدي و توزيع مواد داروئي ، خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي در سطح استان .
9- نظارت بر امور داروئي داروخانه هاي استان .
10- كنترل و ارزشيابي فعاليتهاي آزمايشگاههاي داروئي ، غذائي ، و بهداشتي در استان .
11- كنترل موجودي دارو ، با توجه به نياز مصرف واحدهاي درماني .
12- نظارت بر درخواست و موجودي دارو و اعمال نظارت فني در مورد داروي تاريخ دار.
13- نظارت بر نحوه نگهداري داروهاي خاص و مواد اعتيادآور و حسن اجراي امور .
14- نظارت بر نحوه گردآوري آمار مصرف داروهاي مختلف در طي سال جهت بررسي بيماريهاي منطقه اي و عمومي و گزارش به گروههاي تحقيقي براي تحقيق علل شيوع بيماريها در ارتباط با پيشگيريهاي لازم .
تاریخ به روز رسانی: 1398/03/19
تعداد بازدید: 5536
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :     8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الكترونيك: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1399/07/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-