معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۱/۲۳
صدور پروانه مسئول فني

ماده 13) مدارك لازم جهت صدور پروانه مسئول فني داروخانه
دانشگاه موظف است مدارك زير را از متقاضي دريافت و نسبت به صدور پروانه مسئول فني (پيوست شماره 8، براساس آخرين فرمت سامانه الكترونيكي صدور پروانه ها) جهت داروخانه مورد ‏نظر اقدام نمايد:‏
1-13) ثبت معرفي نامه از سوي مؤسس و پذيرش مسئول فني با ذكر تاريخ و ساعات پذيرش مسئوليت فني (پيوست شماره6) و اسكن استعلام پروانه مسئوليت فني قبلي وي ‏
تبصره1: براي داروخانه هاي فعال، استعفاي مسئول فني قبلي با تائيد موسس در سامانه ‏الزامي مي باشد. در صورت استعفاي مسئولين فني داروخانه، ايشان موظف است يك ماه قبل از تاريخ مورد نظر نسبت به اعلام ‏كتبي استعفاي خود در سامانه اقدام نمايد. مؤسس داروخانه نيز مجاز به معرفي مسئول‏ فني
واجد شرايط يك‏ ماه قبل از تاريخ شروع بكار مسئول فني جديد خواهد بود و در صورت عدم حضور مسئول فني مستعفي در ‏محل فعاليت خود در داروخانه با تاييد كميسيون دانشگاه، نامبرده به مدت 3 الي 6 ماه از تصدي مسئوليت فني و قائم مقام مسئول فني و ‏تاسيس داروخانه در سراسر كشور محروم خواهد شد.‏
2-13) ثبت قرارداد خريد خدمتي در سامانه بر اساس قانون كار ممهور به مهر انجمن
3-13) درج يك‏ قطعه عكس اسكن شده پرسنلي ‏
4-13) اسكن صفحه اول شناسنامه متقاضي و در صورت وجود توضيحات، اسكن صفحه آخر‏

5-13) اسكن مدرك تحصيلي معتبر داروسازي (دانشنامه، پروانه دائم داروسازي، گواهي پايان طرح، گواهي وضعيت خدمت مشمولين طرح نيروي انساني يا گواهي وضعيت خدمت نظام وظيفه از يگان مربوطه براي داروسازان مرد)
6-13) اسكن گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد متقاضي
تبصره 2: در صورت اعتبار داشتن گواهي تشخيص صلاحيت مسئول فني نياز به اخذ عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد نخواهد بود.
7-13)‏ گواهي گذراندن دوره آموزش قانون و مقررات مربوطه توسط دانشگاه / انجمن يا مراكز مورد تأييد آن
8-13) پرداخت الكترونيكي به شماره حساب اعلام شده ‏در سامانه
9-13) اسكن كارت ملي 
10-13)‏ اعلام عدم نياز در ساعات غيراداري (يا ساعات قبول مسئوليت فني) از سازمان مربوطه براي داروسازان مشمول خدمات ‏دولتي ‏
11-13)اسكن گواهي پنج ساله باز آموزي داروسازان با توجه به قانون آموزش مداوم گروه پزشكي
تبصره 3 : برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني (پيوست شماره 9) در صورتي كه مسئول فني معرفي شده قبلاً تأئيد ‏صلاحيت شده باشد نيازي به طرح مجدد موضوع در كميسيون نيست و درصورتيكه مسئول فني قبلاً تأييد صلاحيت نشده باشد ‏براي بررسي موضوع براساس مدارك اخذ شده در كميسيون تأييد مي گردد (پيوست شماره 14) و گواهي تشخيص صلاحيت ‏مسئوليت فني حداكثر براي 5 سال مطابق با بازآموزي 5 ساله داروسازان صادر مي شود و تمديد آن همزمان با تمديد پروانه ‏مسئول فني صورت مي‌گيرد. ‏
تاریخ به روز رسانی: 1396/09/14
تعداد بازدید: 7716
آدرس : شهرکرد- بلوار آیت الله کاشانی- خیابان هواشناسی  
کدپستی :      8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الکترونیک: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1400/01/23
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal