معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۶
معرفي
يكي از وظايف و اختيارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي ، مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحيه هاي بعدي آن بعهده وزارتخانه مذكور گذاشته شده است صدور پروانه هاي تأسيس، مسئول فني موسسات پزشكي همچنين نظارت بر ورود و ساخت داروها ومواد بيولوژيك مي باشد. در اين راستا در ماده بيست قانون مذكور چنين آمده است:

ماده 20- به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي خواهند در مؤسسات پزشكي و داروسازي مطرح در ماده يكم عهده دار مسئوليت فني گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه هاي مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگي به صلاحيت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بيولوژيك، كميسيونهايي به نام كميسيونهاي تشخيص مركب از اعضاء زير در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به رياست معاون ذيربط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي بر حسب رشته تشكيل مي گردد و رأي اكثريت قطعي خواهد بود.

تاریخ به روز رسانی: 1398/09/24
تعداد بازدید: 5004
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :     8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الكترونيك: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1399/07/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-